Контакт

Форма за контакт

www.tina-v.com

ул. „Оборище“ № 102, 
София 1505
Телефон: 00359 /0/88 228 24 75
Телефон: 00359 /02/846 54 85
Mail: info@tina-v.com


Работна седмица: понеделник до петък 
Работно време: 10,00 - 18,00


Документи за кандидатсване приемаме в офиса на фирмата от понеделник до петък в часовете от 14,00 до 16,00 или на мейл info@tina-v.com
Търсене