Общи условия кандидати

Общи условия

- Агенция "ТинаВи" не изисква заплащане на такса при регистрация на кандидатите. 
- Всеки кандидат трябва да информира своевременно Агенция "ТинаВи" при отправено предложение за работа, в следствие на проведено интервю в същата, както и да посочи датата на поемане на ангажимента. 
- Агенция "ТинаВи" не упражнява дейност в качеството на работодател посредник. Нашата задача е качествено и ефективно да осъществим контакт между хората, които търсят и тези, които предлагат такъв тип услуга. 
- Информацията, която е предоставяна на кандидатите от Агенция "ТинаВи" е стриктно конфиденциална и не бива да става достояние на трета страна. 
- Агенция "ТинаВи" полага всички усилия, в интерес на кандидатите, но не може да носи отговорност за каквито и да е проблеми, възникнали впоследствие. 
- Агенция "ТинаВи" не носи отговорност при инциденти, наранявания или загуби по време на/или след датата на поемане на ангажимента.
- Кандидатите трябва да предоставят на Агенция "ТинаВи" две действителни препоръки от предишни работодатели или имената и контактите на двама такива. 
- Относно кандидатите, които нямат предишен опит в областта, необходимо е те да представят координати на двама независими източника, които биха потвърдили тяхната способност да упражняват този тип дейнност.
Търсене